Agenda

Wat ik zoal deed vóór de zomer

Ik modereerde de Strategische Conferentie van de Universiteit Leiden, was dagvoorzitter (dvz) tijdens de Toogdag van CLARIAH en sprak tijdens het congres ‘Accare – The battle‘ (deels verschenen als opiniestuk in NRC). Ik was dvz van ‘Frisse blik op kwaliteit in de ggz‘. Voor de Onderzoeksbende presenteerde ik ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland‘. Ik […]

Patiënten met laag IQ in de GGZ

Donderdag 16 mei ben ik dagvoorzitter van het congres ‘Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ’. Over patiënten die door hun zwakbegaafdheid vaak tussen de wal en het schip van de ggz-hulpverlening vallen. NBC Nieuwegein, 9:00 –17:00.

Waarde van wetenschap, OCW

Maandag 1 oktober modereer ik een besloten bijeenkomst in Nemo (Amsterdam) over de waarde van wetenschap voor het ministerie van OCW. Met minister van Engelshoven en ruim 50 topwetenschappers en -bestuurders.

eindsymposium Dementie Thuis

Dinsdag 17 april leid ik het symposium ‘Dementie thuis’, over (technologische) innovaties voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Onder meer de leefstijlmonitor, digitale leerpleinen en gps-systemen komen aan bod. Amstelveen, wijkcentrum De Bolder, 14:00-17:00 (uitverkocht)

Symposium Onbegrepen gedrag

Donderdag 30 november: Mensen in een psychose, dementerende mensen, mensen die zich ‘gewoon vreemd’ gedragen – hoe doen we ze recht en gaan we goed met ze om? Samen Voor Betere Zorg (sVBZ), Sociëteit De Vereeniging, Haarlem, 12:00 – 17:00.

Kick off-bijeenkomst Zorg Werkt!

woensdag 15 november: Vanmiddag heeft samen Voor Betere Zorg de kick off van de regionale aanpak ‘arbeidsmarkttekorten in de zorg’, en die mag ik begeleiden. Met krachtige filmpjes en flitsinterviews. Sociëteit De Vereeniging, Haarlem, 17:00 –18:00 (besloten).

conferentie NWA-routes

dinsdag 31 oktober: Ik mag dagvoorzitter zijn tijdens deze bijeenkomst, waarop vertegenwoordigers van de verschillende routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda ervaringen uitwisselen en toekomstplannen maken. De Woonindustrie, Nieuwegein, 9:30 – 16:30.

publiek interview Menno Oosterhoff

donderdag 19 oktober: Vanavond is psychiater Menno Oosterhoff te gast in Het Dolhuys. Ik spreek met hem over zijn boek ‘Vals alarm‘ waarin hij uitleg geeft over dwangstoornissen en vertelt hoe het voor hemzelf is om met dwang te moeten leven. Haarlem, 19:30 – 20:30.

symposium ‘Brein onder druk’

vrijdag 30 juni: Vanmiddag vindt het symposium ‘Brein onder druk’ plaats, naar het gelijknamige boek dat ik schreef. Met (neuro)wetenschappers, hulpverleners, juristen, en met testjes, interviews, discussies en presentaties. Auditorium, ministerie voor Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147, Den Haag, 14:00 – 17:00.

publiek interview Ignaas Devisch

donderdag 15 juni: In het Dolhuys is de Vlaamse filosoof en hoogleraar ethiek Ignaas Devisch te gast. Ik ga met hem in gesprek over zijn fascinerende boek ‘Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven’. Leest als een trein! Haarlem, 19:30 – 20:30.

voorzitter WODC ABC-congres

donderdag 18 mei: Een congres met debat, dialoog & glazen bollen. Over Adolescentenstrafrecht, Biocriminologie, Cybercrime, verhoorpraktijken, quantified self, huiselijk geweld, neurolaw, en veel meer. New Babylon, Den Haag, 9:00–17:15.